İslam medeniyetinin bu mevcut medeniyete en fazla katkısı olan yegane medeniyet olduğu için İslam'ı eski ihtişamına kavuşturma hamlesi bir sorun haline gelmemelidir.

İslam'ın gelişi daha büyük iyilik içindir ve bu nedenle her kesim tarafından olumlu bir şekilde kabul edilmelidir. Sömürgeci tekel dönemi sona erdi ve kolonilere uzun süredir bağımsızlık ve egemenlik verildi.

Dünya daha önce Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Japonya, Kanada, Fransa, Rusya ve Birleşik Krallık olmak üzere sekiz gelişmiş ülkeden oluşan başka bir G-8 grubu oluşumunu görmüştü. Bu grup, Kanada'nın katılımından önce yalnızca G-7 olarak biliniyordu. Batı Avrupa ülkeleri arasında Avrupa Birliği (AB) ekonomik ittifakının oluşumu da var.

Batı blokundaki ülkeler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) olarak bilinen kendi askeri ittifaklarını oluştururken, Doğu bloku ise Varşova Paktı olarak bilinen ittifakı oluşturdu. Aynı zamanda Sovyet Bloku ile Çin arasında da bir ittifak kuruldu. Bu ittifakların varlığı, birbirleri için olduğu kadar dünya barışına da tehdittir.

D-8'in Amacı

D-8'in kuruluşu, Müslüman ülkelerin diğer ülkelere kıyasla önemli ölçüde daha güçlü olan güçlü ekonomik kaynaklarından yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu, Müslüman ülkelerle dostane ilişkileri olan tüm tarafların önemini inkar etmeden, her şeyden önce Müslümanların kendilerine fayda sağlamasını mümkün hale getirmek için gereklidir.

Aynı zamanda bu siyasi işbirliği, Filistin, Keşmir, Bosna, Arakan ve diğerleri başta olmak üzere bugün dünyanın bazı bölgelerinde hala sömürgeleştirilmiş olan iman kardeşlerine yardım etmeyi de amaç ediniyor. Bağımsızlık armağanı ile birlikte verilmesi gereken insan hak ve hürriyetlerinin yerine getirilmesi için oluşturulmuş bir gündemdir.

Objektif ve nitelikli bir işbirliğidir; bu nedenle dünya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Müslümanlara bu izin verilmelidir. Hiçbir bireyi veya egemen ülkeyi rahatsız etmeden çalışır ve pratikte daha geniş ve daha büyük olan kentsel toplum bağlamında işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra dünya barışını sağlamak için el ele çalışır.

Ancak günümüzde özellikle İslam'a ve Müslümanlara karşı bir düşmanlık ve kıskançlık duygusu oluşuyor. Bu nedenle, bu işbirliği çabasını engelleme girişimleri, örneğin, İKT'nin onu zayıflatma veya kapatma çabasındaki rolünü marjinalleştirerek, şimdi daha açık hale geliyor.

Ancak günümüzde özellikle İslam'a ve Müslümanlara karşı bir düşmanlık ve kıskançlık duygusu oluşuyor. Böylece, bu işbirliği çabasını engelleme girişimleri, (örneğin İslam İşbirliği Teşkilatı'nı marjinalleştirerek, rolünü zayıflatmak veya kapatmak) artık daha açık hale geliyor.

İster doğrudan ister dolaylı, ister açıktan ister gizliden olsun, hepsi bağnaz ideolojilerinin ve İslam'a karşı aşağılık çifte standartlarının örnekleri olarak hizmet ediyor.

Müslüman Ülkelerdeki Kaynaklara Batı Göz Dikti

Müslümanların vatanını soyarak, köleleştirerek ve kendi arzularını doyurmak için zenginlik tekeli ve ilerleme uğruna, doğal kaynaklarını ele geçirerek sömürgeleştirdiler. Gerçekte, onlar dünyayı geliştirmek yerine sadece yok ediyorlar. İslam medeniyetinin kendilerine ve bir bütün olarak dünyaya bilim ve teknoloji bilgisini sağlayan hizmetlerini ve katkılarını unuttular.

Müslümanların vatanı, yalnızca kendi aralarında savaşmaları için bir savaş alanı mı yoksa Batı'nın ürettiği kitle imha silahları için bir deneme alanı olarak görülmeyi mi hak ediyor?

Müslüman ülkelerdeki bol doğal kaynaklar, kendileri için birbirleriyle yarışan Batı ülkelerine mi ait?

Allah'ın (C.C.) dediği gibi İslam, barışa dayalı uluslararası ilişkilere çok saygı duyar:

Her şeye rağmen o düşmanlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güvenip dayan. Hiç şüphesiz Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Eğer hile yapıp seni oyuna getirmek isterlerse bile hiç endişe etme, Allah sana yeter! (Enfal Sûresi, 61 ve 62. ayetler)

Kapana Kısılan Uygurlar: Çin’in Genişleyen Çıkış Yasağı Kapana Kısılan Uygurlar: Çin’in Genişleyen Çıkış Yasağı

Bu ayet, Müslümanlar en zayıf veya en güçlü durumdayken, Kur'an'ın rehberliğine göre kalıcı politika ve yaklaşımı anlatmaktadır. Öte yandan, herhangi bir kanıtı ve sağduyu görüntüsü olmaksızın İslam'ı suçlayan İslamofobik sloganlar medeni olduğunu ve insan hakları, özgürlük ve demokrasinin savunucusu olduğunu iddia eden bir ülkeye musallat olmaya devam ediyor. Yine de hepsi sadece sözlü hizmetlerdir. İslam adı ile herhangi başka bir tabirin kullanılmasına ne pahasına olursa olsun karşı çıkılmalıdır.

Ne yazık ki, bazı Müslüman ülkeler D-8 grubunu olumsuz bir şekilde görüyor.

Müslüman Ülkeler Arasında İşbirliği

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) sınırlı işlevselliğe sahip olduğu göz önüne alındığında, Müslüman ülkeler arasında bir ittifak kurmanın ne gibi bir sorunu olabilir?

D-8 işbirliği çoğunlukla insani, ekonomik ve barış işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Üye ülkeleri başlangıçta ekonomik ve teknolojik işbirliği alanlarında çeşitli girişimlerde bulunmuşlardı. Ulusal ve uluslararası düzeyde kendi ülkelerindeki sömürgecilik döneminden kaynaklanan farklı siyasi ideolojilere bağlı kalmalarına rağmen aralarında işbirliği mümkündür.

Müslüman dünyasına yönelik baskıcı sömürgecilikten kaynaklanan farklı ideoloji ve yaklaşımlara rağmen, Müslümanların gönlünde var olan ve atan dini kardeşlik ruhundan İslam'a dayalı bir kardeşlik bağı tezahür edebilir. O zamandan beri Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinde değişiklik ve reformlar gerektiren radikal bir değişim süreci yaşanıyor.

Ayrıca yoksul ve gelişmekte olan ülkeleri manipüle eden Amerikan Doları ve avro para birimine olan bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla Müslüman dünyasına dinar ortak para birimini oluşturması için birkaç çağrı yapıldı.

D-8'e Engel Olmak İsteyen Ülkeler

Bugünlerde Müslümanların sorunu, Kur'an'ın rehberliğini terk etmelerinde yatmaktadır. Sonuç olarak, bazıları düşmanlar tarafından birbirlerini düşürme ve devirme planlarını gerçekleştirmek için kolayca manipüle edilebilir.

Düşmanların, sabırlarını yitirmeleri için Müslümanların arasındaki küçük iç farklılıklara dikkat çekmeleri yeterlidir. Hatta bazıları Müslümanların en şiddetli düşmanını bile normalleştiriyor.

Daha da talihsiz olan, bazıları kendi iyilikleri ve ilerlemeleri için bu şekilde düzenlenen D-8'in hedefine engel olmak için bir maşa olmaya isteklidir. D-8'i Kuala Lumpur Zirvesi aracılığıyla dört ülke üyesi tarafından harekete geçirme girişimlerini engellemeye çalıştılar, D-8'i yeniden harekete geçirme çabalarını kolaylaştıracak adımı engellediler.

Negatif insanlara gelince, sadece yüzeysel bahaneler ve önemsiz sorunlar sunabilirler. Bu ülkelerden bazılarının yayınladığı medya açıklamalarını okumak için zaman ayırırsanız, kendi kendini imha etmek dahil sahiplerinin amaçladığı her şeyi yapmak için programlanabilen akılsız robotlara ne kadar benzedikleri gün geçtikçe daha da açık hale geliyor.

Bu, Hz. Muhammed'in (sav) söylediği hadislerin gerçekliğini kanıtlar.

Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.' Orada bulunanlardan biri: 'O gün sayıca azlığımızdan mı?' diye sordu, 'Hayır' buyurdular. 'Bilakis o gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çer-çöpler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!' 'Zaaf da nedir ey Allah'ın Resulü?' denildi. 'Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!' buyurdular. (Ebu Davud, Melahim 5, 4297)

Kaynak: Milli Gazete