Bu kanun tasarılarının daha sonra Bakanlar Kurulu ve yasama sürecine uygun olarak Şura Meclisi'ne incelenmek ve değerlendirilmek üzere sunulacağını bilgisini de verdi.

Muhammed bin Selman, Kişisel Statü Kanunu, Sivil İşlemler Kanunu, İhtiyari Cezalar Kanunu ve Kanıt Sistemi Kanunu olan dört kanun taslağının, mahkeme kararlarının öngörülebilirliğini tahmin etme ve adli kurumların etkinliğini artırma becerisine katkıda bulunacak yeni bir reform dalgasını temsil edeceğini söyledi.

Veliaht Prens, ülkesinin adalet, şeffaflık, insan haklarını koruyan ve kapsamlı kalkınma ilkelerini sağlamlaştıran sistemlerin oluşturulması ve reform yoluyla yasama sistemini geliştirme yolunda son yıllarda ciddi adımlar attığını vurguladı.

Muhammed bin Selman şu ifadelerle devam etti;

'Bu mevzuatın olmaması, hükümlerde bir tutarsızlığa, gerçekleri ve uygulamaları düzenleyen kurallarda bir netlik eksikliğine yol açtı. Bu da, yasal metinlere dayanmayan uzun süreli davalarla sonuçlandı. Ek olarak, özel ve iş sektörleri için net bir yasal çerçevenin olmaması, yükümlülükler konusunda belirsizliğe yol açtı. Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi ve aile için acı verici bir durumdu ve bazılarının sorumluluklarından kaçmasına olanak sağladı. Bu düzenlemeler yasal prosedürlere uygun olarak onaylanırsa tekrarlanmayacak.'

Veliaht Prens ayrıca birkaç yıl önce 'Yargı Kararları Kanunu' olarak bilinen bir tasarı hazırlandığını, ancak dikkatli bir inceleme ile toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılama açısından yetersiz olduğunun ortaya çıktığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü;

'Bu nedenle, Suudi Arabistan'ın uluslararası sözleşmeler ve antlaşmalar kapsamındaki taahhütleri dikkate alınarak, bu dört kanun tasarısının şeriat ilkelerine aykırı olmayan bir şekilde mevcut hukuki ve adli uluslararası adli uygulama ve standartların benimsenmesi ile hazırlanmasına karar verilmiştir' dedi.

Diğer yandan, Ticaret Bakanı ve Enformasyon Bakanı Vekili Dr.Macid el-Kasabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Veliaht Prens tarafından açıklanan yasa tasarılarının aileyi korumak, toplum üyeleri arasındaki ilişkileri çerçevelemek, insan haklarını korumak ve ekonomik hareketi kolaylaştırmak gibi istenen hedeflere ulaşmak için yasama sisteminde niteliksel bir sıçramayı temsil ettiğini vurguladı.

Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Dr. Velid es-Samani ise, Veliaht Prens tarafından açıklanan kanunların, yargı işinin kalitesini önemli ölçüde etkileyecek bir yargı değişikliği gerçekleştireceğine dikkat çekerek, şu açıklamayı yaptı;

'Kişisel Statü Kanunu, aileye ilişkin hükümleri ayrıntılı olarak ele alarak, eş ve çocukların haklarını güvence altına alıyor. Nişan, evlilik, velayet ve nafaka hükümlerini içererek, vasiyet ve miras ile ilgili hükümleri düzenleyecek olan kanun, ailenin toplumdaki konumunu ve bağlarını güçlendirmeye ve ayrıca çocuğun çıkarlarını gözetmeye katkıda bulunacak.'

Es-Samani'ye göre Sivil İşlemler Kanunu, ilişkilerde bireyler arasındaki ilişkiyi düzenlemek için referans olacak, kişiler arasındaki ihtilaf durumlarını azaltacak ve yargılanma süresini kısaltacak.

Kanıt Sistemi Kanunu ise, tanık ifadesi, yazılı kanıt, dijital kanıt, hakkın tanınması ve diğer yöntemler gibi kanıt kurallarını oluşturmak için medeni ve ticari işlemlerde hakların tesis edilmesi alanında büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor.

İhtiyari Cezalar Kanunu da, 'Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz' hükmünü içeren Anayasa'nın 38. maddesi uyarınca ceza adaletinin sağlanmasına katkı sağlayacak.

Suudi Arabistan da İşgal Rejimiyle Normalleşiyor: İsrail Heyeti Riyad'ta! Suudi Arabistan da İşgal Rejimiyle Normalleşiyor: İsrail Heyeti Riyad'ta!

şarkulavsat