Taslakta, Dayton barış anlaşmasının uygulanmasına ilişkin 1997'de yapılan bir konferansta, yüksek temsilciye verilen yetkilerin 'Bosna'da tarafların kaydettiği ilerleme göz önüne alındığında artık gerekli olmadığı' belirtiliyor.

Ajansların aktardığı taslak metin, Alman Christian Schmidt'in "Yüksek Temsilciler Dairesi'nin kapatılmasıyla birlikte 31 Temmuz 2022'ye kadar" atanmasını destekliyor.

27 Mayıs'ta Dayton Antlaşması'na göre, ülkede barışın garantörü olan Barış Uygulama Konseyi tarafından yüksek temsilci olarak atanan Schmidt'in görevi, 1 Ağustos'ta devralması bekleniyor. Avusturyalı temsilci Valentin Inzko, 12 yıl bu görevde kalmasının ardından 27 Mayıs'ta istifa etmişti.

Boşnaklar Temsilcinin Kalmasını Destekliyor Sırplar İse Eleştiriyor

Yüksek temsilcinin yetkileri, Rusya ile yakın bağları olan Bosnalı Sırplar tarafından eleştiriliyor. Yüksek Temsilciler Dairesi kurulduğu günden bu yana yargıçlar, memurlar ve milletvekilleri de dahil olmak üzere çok sayıda yetkiliyi görevden aldı.

Boşnaklar ise Yüksek Temsilciliği Bosna Hersek'te barışın korunmasının garantilerinden biri olarak değerlendiriyor.

Schmidt'in atanmasına karşı çıkan Rusya, uzun süredir yüksek temsilcilik görevinin kaldırılmasını istiyor.

Dayton anlaşmasına dahil olmayan BM Güvenlik Konseyi'nin Yüksek Temsilcilik Ofisi'ni kapatma yetkisinin olup olmadığı henüz belli değil.

Rusya ve Çin'in ABD ve Avrupa Konseyi üyelerinin muhalefetiyle karşılaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

1992-95 savaşını sona erdiren ABD'nin aracılık ettiği Dayton barış anlaşması, Bosna Hersek'te biri Bosnalı Sırplar tarafından yönetilen, diğeri ise ülkenin çoğunluğu Müslüman olan Boşnaklar ve Hırvatlar tarafından yönetilen iki ayrı entite kurdu.

Marş Mira'nın 28. Yılı: Ölüm Yolunda ''Barış Yürüyüşü'' Marş Mira'nın 28. Yılı: Ölüm Yolunda ''Barış Yürüyüşü''

Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde diğer üyelerin itirazıyla karşılaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.