İsrail ile Amerika Arasında Kriz Patlak Verdi! İsrail ile Amerika Arasında Kriz Patlak Verdi!

UAD’den yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya’nın, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya katılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Kolombiya’nın müdahillik talebinin, UAD’deki bir uyuşmazlığın, üçüncü bir devletin “uyuşmazlık konusu sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma” hakkı veren Divan Statüsü’nün 63. Maddesi’ne dayandığı belirtildi.

Kolombiya’nın, “Soykırım Sözleşmesi’ne taraf devletlerin soykırımın önlenmesi, engellenmesi ve cezalandırılmasına katkıda bulunmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiği inancıyla ve bu nedenle, Sözleşme’ye taraf herhangi bir devletin, Sözleşme’de yer alan yükümlülüklere uymaması nedeniyle sorumluluğunun tespit edilmesinde Mahkeme’ye yardımcı olmak” gerekçesiyle başvuruda bulunduğu ifade edildi.

UAD, İç Tüzüğü’nün 83. Maddesi uyarınca, Güney Afrika ve İsrail’i, Kolombiya'nın müdahale beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet ettiğini aktardı.

Daha önce Nikaragua'nın, Divan Şartı'nın 62. Maddesi uyarınca müdahillik talebinde bulunduğu açıklanmıştı.