'Halkımız Üzerindeki Zulmün Son Bulması Dışında Hiçbir Şeye Razı Olmayız' 'Halkımız Üzerindeki Zulmün Son Bulması Dışında Hiçbir Şeye Razı Olmayız'

Muslim Port Haber Merkezi | Bekir Sıtkı Şirin

İsrail rejiminin Filistin aleyhine yaptığı pervasız hamleler durmaksızın sürerken Müslüman ülkelerin yöneticilerinin, yaşananlar karşısındaki etkisizliği can yakıyor. Müslüman halklar, ülkelerinin yöneticilerinden İsrail rejimine karşı harekete geçmelerini bekliyor. İslam ülkelerinin işgalci İsrail mikrobunu coğrafyamızdan kovabilmesi ve Müslümanların selametini sağlayabilmesi için on beş maddenin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor.

İSRAİL’E HAYAT HAKKI TANINMAMALI

Varlığıyla yeryüzüne kargaşa saçan İsrail rejimine karşı sert adımlar atılmasının zaruri olduğu görülüyor. İsrail ile yapılan “normalleşme” girişimlerinin son bulması ve karşılıklı misyonların kapatılması gerekiyor. Söz konusu adım çerçevesinde Türkiye’nin yapması gereken ilk iş Tel Aviv’de bulunan Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ı geri çekmek ve İsrail rejiminin Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian’a da kapıyı göstermek.

İKİLİ ANLAŞMALAR İPTAL EDİLMELİ

Siyonist rejimi etkisizleştirebilme adına adım atılması gereken bir diğer alan ikili anlaşmalar konusu. İsrail ile gerçekleştirilen tüm ikili anlaşmaların iptal edilmesi büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda akıllara ilk olarak ülkemizin İsrail rejimi ile 27 Haziran 2016’da imzaladığı “normalleşme” anlaşması geliyor. Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin İsrail ile yaptığı tüm ikili anlaşmalardan çekilmesi coğrafyamızın selameti önem taşıyor.

KATİLLER ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞAMAMALI

Ellerinde Müslüman kanı bulunan katil işgalcilere darbe vurulması gereken alanlardan bir diğerini de yargı sahası teşkil ediyor. Bu çerçevede İsrail rejimi hükümeti ve askeri yetkilileri hakkında uluslararası davaların açılması ve bu şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarılmasının sağlanması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda İsrail rejimi aleyhine açılan fakat “normalleşme” anlaşması kapsamında düşürülen Mavi Marmara davasını da hatırlatmamız zorunluluk taşıyor. İsrail rejimini oldukça zor durumda bırakan Mavi Marmara davasına teknik olarak geri dönüşün mümkün olduğu biliniyor. Siyonist katillerin cezalandırılması için yargılama sürecine dönülmesi ile İsrail rejiminin baskı altına alınacağı düşünülüyor.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM” SAÇMALIĞINDAN VAZGEÇİLMELİ

Filistin davasına sahip çıkmanın ve İsrail rejimine karşı durmanın yolu zihinlerden de geçiyor. Filistin’in özgürlüğü için sahip olduğumuz fikirlerin doğruluğu büyük önem taşırken Filistin topraklarının zerresinde İsrail’in hakkı olmadığını bilmek ve buna uygun olarak hareket etmek gerekiyor. Bu çerçevede Müslüman ülkelerin yöneticilerinin İsrail rejiminin Filistin’deki işgaline çözüm olarak sunulan ‘iki devletli çözüm’ anlayışından uzak durması ve ‘Filistin’in nehirden denize tamamının özgürleştirilmesi’ ilkesine uygun bir siyaset izlemesi şart duruyor. Öte yandan İsrail rejiminin İslam coğrafyasından söküp atılması amacıyla çalışmalarda bulunacak resmi oluşumlar kurulması da önem arz eden konular arasında yer alıyor.

FİLİSTİN’E MADDİ VE ASKERİ DESTEK VERİLMELİ

Müslüman ülke yöneticilerinin İsrail rejimini çökertmek adına Filistin’e maddi ve askeri alanda verecekleri destek önemlilik arz ediyor. Bu noktada İsrail rejiminin zulümlerini caydırıcı ve engelleyici bir nitelik taşıyan ‘Filistin Barış Gücü’nün kurulması ve bu oluşuma tüm İslam ülkelerinden belirli sayıda asker alımında bulunulması gerekiyor. Filistin hükümeti ile işbirliği yapmak suretiyle Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarının Yahudileştirilmesinin önüne geçilmesi de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda da Filistin topraklarında yatırımlarda bulunulması ve İslami kültürün devamının sağlanması şart duruyor. Öte yandan Filistinlilere destek verilmesi gereken alanlardan birini de mülteciler meselesi oluşturuyor. İsrail işgali nedeniyle topraklarından ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin evlerine geri dönüşü için desteklenmesi ve bu doğrultuda uluslararası bir oluşum kurulması atılması lüzumlu adımlar arasında yer alıyor.

İSRAİL REJİMİ, EKONOMİK ALANDA ÇÖKERTİLMELİ

Başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlık için tehlike saçan İsrail rejiminin en güçlü olduğu alanların başında ekonomi geliyor. İsrail rejimine mali alanda ciddi darbeler vurulması gerekirken bu minvalde İsrail rejimine ekonomik ambargoların uygulanması şart görünüyor. İsrail’e açılacak ekonomik savaş kapsamında hava sahalarının İsrail rejimine kapatılması, karşılıklı uçuşların durdurulması, limanların İsrail rejimine ait unsurları kabul etmemesi, İsrail malı ürünlerin İslam ülkelerine girmesinin engellenmesi gibi hususlar da gereklilik arz ediyor.

YABANCI ÜSLER MİLLİLEŞTİRİLMELİ

İslam ülkelerinde İsrail rejiminin varlığına doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden tüm askeri üslerin millileştirilmesi gerekiyor. Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği zulümlerdeki en büyük destekçi niteliği taşıyan ABD’ye kaşı atılacak adımların da İsrail’e zarar vereceği aşikâr olarak ortada duruyor. ABD’nin ve NATO’nun İslam ülkelerinde bulunan askeri üslerinden İsrail rejimine istihbarat ve lojistik gibi noktalarda destek sağlanabileceği düşünüldüğünde bu üslerin de millileştirilmesinin önemi daha iyi anlaşılıyor.

D-8 AKTİF HALE GETİRİLMELİ

Bahsi geçen hususlarla birlikte işgalci İsrail rejimine karşı harekete geçilmesi gereken alanlardan birini de Müslümanların birlikteliği oluşturuyor. İslam ülkelerinden teşekkül edecek birlik mekanizması hayati önem taşırken bu noktada D-8’in aktif bir hale getirilmesi gerekiyor. Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan öncülüğünde hayata geçirilen ve yeryüzünde adil bir nizamın oluşturulmasını amaç eden D-8’e gerektiği şekilde sahip çıkılması halinde İsrail rejiminin planlarını hayata geçirmede büyük zorluk yaşayacağı öngörülüyor.

İŞGALCİ İSRAİL REJİMİNİ İSLAM COĞRAFYASINDAN SİLİP ATMAK İÇİN ACİLEN ATILMASI GEREKEN ON BEŞ ADIM

 • D-8 aktif hale getirilmeli.
 • İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilmeli.
 • İsrail’e ekonomik ambargolar uygulanmalı.
 • Hava sahaları İsrail rejimine kapatılmalı ve karşılıklı uçuşlar durdurulmalı.
 • Limanlar, İsrail rejimine kapatılmalı.
 • İsrail malı ürünlerin ülkelere girişi engellenmeli.
 • İsrail ile gerçekleştirilen tüm ikili anlaşmalar iptal edilmeli.
 • İsrail rejimi hükümeti ve askeri yetkilileri hakkında uluslararası davalar açılmalı ve bu şahıslar hakkında yakalama kararı çıkartılmalı.
 • İşgalci İsrail rejiminin Filistin’deki işgaline çözüm olarak sunulan ‘iki devletli çözüm’ anlayışından vazgeçilmeli ve ‘Filistin’in nehirden denize tamamının özgürleştirilmesi’ ilkesi belirlenmeli.
 • Filistin’e maddi ve askeri destek verilmeli.
 • İsrail rejiminin İslam coğrafyasından söküp atılması amacıyla çalışmalarda bulunacak resmi oluşumlar kurulmalı.
 • İslam ülkelerinde İsrail rejiminin varlığına doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden tüm askeri üsler millileştirilmeli.
 • İsrail rejiminin zulümlerini caydırıcı ve engelleyici bir nitelik taşıyan Filistin Barış Gücü kurulmalı ve bu oluşuma tüm İslam ülkelerinden belirli sayıda asker alımında bulunulmalı.
 • İsrail işgali nedeniyle topraklarından ayrılmak zorunda kalan Filistinliler evlerine geri dönüşü için desteklenmeli ve bu doğrultuda uluslararası bir oluşum kurulmalı.
 • Filistin hükümeti ile işbirliği yapmak suretiyle Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarının Yahudileştirilmesinin önüne geçilmeli. Bu doğrultuda Filistin topraklarında yatırımlarda bulunulmalı ve İslami kültürün devamı sağlanmalı.
Editör: Yusuf Yusmar