Siyonist işgal rejimi bir yandan Filistinlileri yurtlarından çıkarmak için insanlık tarihinin benzerlerine nadiren şahit olduğu en vahşi ve korkunç yöntemlerle soykırım savaşını sürdürürken bir yandan da Filistinlilerden zorla gasp edilen araziler üzerine kurulu yahudi yerleşim merkezlerine yeni konutlar inşa ediyor. İşgal yönetimi Maale Adomim, Efrat ve Kedar yahudi yerleşim merkezlerine 3500 adet yeni konut inşa edilmesine izin verdi. 

Siyonistlere ait Kanal 13 isimli tv kanalının yayınladığı habere göre işgal rejimine bağlı Yapı ve Planlama Yüksek Konseyi Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde bulunan yahudi yerleşim merkezlerine 3500 adet yeni konut inşa edilmesine izin verdi. 

Haberde söz konusu konutların Kudüs'ün doğusundaki Maale Adomim ve Kedar ile Kudüs'ün güneyindeki Efrat yahudi yerleşim merkezlerine inşa edileceği belirtildi.

Siyonist işgal hükümetinin aşırı ırkçı ve saldırgan görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu yıl içinde 18 bin adet yeni yerleşimci konutuna izin vermek suretiyle yahudileştirme politikasını aşırı derecede yaygınlaştırmaya çalıştı. 

Amerika, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e Tam Üyeliği Karar Tasarısını Veto Etti Amerika, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e Tam Üyeliği Karar Tasarısını Veto Etti

Aynı zamanda aşırı sağcı bir yahudi partisinin genel başkanı olan Smotrich, X platformundaki mesajında sadece yeni konutlar yapılmasına izin vermekle yetinmediklerini aynı zamanda buraların alt yapı hizmetlerini güçlendirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek suretiyle de yahudi yerleşim merkezlerini çekici hale getirdiklerini iddia etti. 

Siyonist işgalci katiller, Filistinliler açısından kendi öz yurtlarını ve topraklarını iyice yaşanılmaz hale getirmek ve onları göçe zorlamak için sürekli üzerlerine bombalar yağdırıyor, evlerini yıkıyor ve evlerine hemen her gece baskınlar düzenliyorlar. Filistinlilerin topraklarından zorla gasp edilen arazilere dünyanın değişik bölgelerinden yahudi göçmenleri çekebilmek için kurdukları yerleşim merkezlerini ise iyice cazibeli hale getirmeye ve buralara sürekli yeni konutlar inşa etmeye çalışıyorlar.