Heniyye, Hamas'ın temel prensiplerinin başında Filistin'in bütünlüğü ve bölünemeyeceği, tamamının işgalden kurtarılmasına kadar mücadelenin gerektiği prensibinin yer aldığını, dolayısıyla bu prensibin korunmasının kendilerinin aynı zamanda birinci öncelikli konuları olduğunu ifade etti.

Hamas'ın ikinci öncelikli konusunun ise Kudüs davası olduğunu, bu konunun aynı zamanda düşmanla çatışmanın odak noktasını oluşturduğunu, Kudüs'ün Filistin'in başkenti konumunda, bir inanç meselesi, tüm halkı ve ümmeti birleştiren ana başlık niteliğinde olduğunu, siyonist düşmanın Mescidi Aksa'yla ilgili planlarını hayata geçirmesine kesinlikle fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Heniyye, Hamas'ın üçüncü önceliğinin ise bütün yol ve imkanları kullanarak düşmana karşı direnmeyi sürdürmek olduğunu vurgularken bunun bir tercih meselesi sayılamayacağını, bilakis işgalden kurtulmak isteyen Filistin halkının bir kaderi olduğunu, bundan vazgeçmenin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Dördüncü öncelikli meselelerinin ulusal birliği kurtarmak ve bir ulusal proje üzerinde ittifak sağlamak olduğunu, bu konuda sağlanan tüm anlaşmalara ve son dönemde ilan edilen Cezayir Bildirgesi'ne bağlı kalacaklarını dile getirdi.

Beşinci önceliklerinin tüm Arap ve İslam toplumlarına, bütün halklara açılma faaliyetlerinin sürdürülmesi olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalarının da süreceğine dikkat çekti.

Altıncı öncelikli meselelerinin esirler olduğunu, onların tümünün özgürlüklerine kavuşturulmasına kadar bu konudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Mısır Basını Duyurdu: Yeniden Başlıyor! Mısır Basını Duyurdu: Yeniden Başlıyor!

Yedinci öncelikli meselelerinin ise işgal rejiminin Gazze'ye yönelik olarak 15 yıldan fazla zamandır sürdürdüğü insanlık dışı, zalim ablukayı kırmak olduğunu ifade etti.