Hamas adına açıklama yapan, Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Reşak, "Faşist siyonist işgal eğer sürdürmekte olduğu psikolojik savaşın Filistin halkını etkileyeceğini düşünüyorsa hayal görüyor." diye konuştu. 

Er-Reşak, işgal rejiminin Filistin halkını göçe zorlamak için yaptığı tehditlerin, direniş karşısında aldığı yenilginin üstünü örtmek ve Filistin halkının kararlı duruşu karşısında başka yönden bir kazanım elde etme amacına yönelik olduğunu vurguladı. 

İrlanda Filistin Devleti'ni Tanıdı ve Tam Diplomatik İlişki Kurma Kararı Verdi İrlanda Filistin Devleti'ni Tanıdı ve Tam Diplomatik İlişki Kurma Kararı Verdi

Er-Reşak, tarihte yaşanan toplu göçlerin tekrar etmeyeceğini, Filistin halkı zafer kazanmış bir şekilde işgal edilmiş topraklarına dönünceye kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Filistin halkının kendi topraklarına çakılı olduğunu ve orada kök saldığını, işgal rejiminin Gazze ahalisine yönelik yanık toprak politikasına ve katliamlarına rağmen onu bu topraklardan söküp atmanın mümkün olamayacağını ifade etti.

Editör: Yusuf Yusmar