Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Güney Afrika temsilcisi Filistin halkının 1948'den beri kendi geleceğini belirleme hakkından mahrum bırakıldığını ve İsrail yasalarının Filistinlilere yönelik olarak ırkçı ayrım politikalarını esas aldığını ifade etti. 

Güney Afrika temsilcisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ısrarla sürdürdüğü soykırım uygulamalarının nasıl bir şey olduğunu kendilerinin Güney Afrika'da çok iyi tanıdıklarını dile getirdi.

Güney Afrika Adalet Bakanı da 7 Ekim'deki silahlı saldırının insanlığa karşı işlenen suçlara gerekçe oluşturamayacağını hatırlatarak; "Soykırımın önüne geçmek bizim için bir görevdir." diye konuştu. 

Güney Afrika Adalet Bakanı ayrıca Filistinlilerin hayatlarını tahrip etme uygulamalarının 7 Ekim'de başlamadığını bilakis 76 yıldan beri devam etmekte olduğunu vurguladı.

Editör: Yusuf Yusmar