Siyonist Vahşet Dünyanın Her Tarafında Lanetleniyor Siyonist Vahşet Dünyanın Her Tarafında Lanetleniyor

Hastanelerde görev yapan doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri işgal güçlerinin tehditlerine rağmen yine de buralara ulaştırılan zor durumdaki insanlara ve yaralılara yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak siyonist işgal güçlerinin sergilediği vahşet yüzünden hastanelerde tam anlamıyla bir felaket ve büyük krizler, sıkıntılar yaşanıyor. 

İşgal güçleri saldırılarında hastanelerde görev yapan ekipleri, elemanları ve özellikle de doktorları kasten hedef alıyorlar. Bu yüzden şimdiye kadar birçok doktor ve daha başka sağlık görevlisi işgalcilerin saldırılarında şehit oldu. 

İşgal güçleri aynı zamanda saldırılarında yaralıların imdadına ulaşmaya çalışan ambülansları kasten hedef alıyorlar. Bu yüzden şimdiye kadar yüzlerce ambülans işgal güçlerinin saldırılarında tamamen imha edildi veya çalışamaz hale getirildi. 

Siyonist işgal güçlerinin vahşi soykırım saldırılarında hastaneleri, sağlık görevlilerini, ambülansları ve tıbbi araçları kasten hedef almaları insanlık adına ne derece utanç verici ve vahşice bir savaş içinde olduklarını, onların gerçekte tüm insanlığa, insanlığın kazanmış olduğu bütün değerlere karşı savaş içinde olduklarını, dolayısıyla insanlıktan tamamen çıkmış olduklarını göstermesi açısından son derece düşündürücü.

Editör: Yusuf Yusmar