40'tan fazla STK, sendika ve meslek kuruluşu tarafından ortaklaşa hazırlanan bir dilekçede, BM ve Filistin Yönetimi'nden, Gazze Şeridi'nin açlık, çevre kirliliği ve hastalıkların yayılması nedeniyle felaket bölgesi ilan edilmesi için acilen harekete geçilmesini istedi.

İrlanda Filistin Devleti'ni Tanıdı ve Tam Diplomatik İlişki Kurma Kararı Verdi İrlanda Filistin Devleti'ni Tanıdı ve Tam Diplomatik İlişki Kurma Kararı Verdi

BM ve Filistin Yönetimi'nin bu isteği kabul etmesi ve Filistin sivil toplum kurumlarıyla işbirliği içinde küresel ve yerel çabaları koordine ederek, yaşanan sorunların üzerine gitmeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca tüm STK'ların, hareketlerin, insan hakları savunucularının ve destekçilerinin, bu dilekçeyi imzalaması ve BM ile Filistin Yönetimi'ni Gazze Şeridi'ni açlık felaketi bölgesi ilan etmesi, sakinlerini korumak için gerekli önlemleri alması için çalışma yapması gerektiği belirtildi.

Sekizinci ayına giren soykırım savaşıyla birlikte, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin açlık ve ciddi gıda eksikliği çektiği, beslenme oranlarının sürekli olarak düştüğü, çocuklarda yetersiz beslenmenin yayıldığı ve açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar nedeniyle ölüm oranlarının arttığı ifade edildi.

Dilekçede ayrıca kanalizasyon ağlarının yıkılması, belediyelerin atıkları temizleyememesi, enkaz altında kalan binlerce ceset sebebiyle ciddi çevre sorunlarının da yaşandığına dikkat çekildi.

Altyapının tahrip edilmesi ve yakıt eksikliğinin, kanalizasyon hizmetlerinin ve atıkların tasfiyesi işlemlerinin büyük ölçüde durmasına yol açtığı, bu yüzden atıkların ve kanalizasyon sularının çevreye yayıldığı ve temizlenmesinin imkansız hale geldiği ifade edildi.

Dilekçede, sıcakların artmasıyla birlikte bölgede salgın hastalıkların yayılması tehlikesinin de arttığı vurgulandı.

Savaşlarda aç bırakma politikasının insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek,  1977 tarihli Cenevre Sözleşmesi Ek Protokol I'in 54. maddesinin sivillerin hayatta kalması için gerekli maddelerin ve araçların korunmasını istediği hatırlatıldı.

Editör: Yusuf Yusmar