İspanya'da Vox partisinin 100 maddeden oluşan seçim programı, siyasi partilerin seçim kampanyaları sürecinde bu zamana kadar gündeme getirmediği, asla tartışma konusu yapılmadığı göçmen ve İslam karşıtlığını da içerdi. İspanya'da 23 Temmuz'dan sonra, şu anda ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile birlikte koalisyon hükümeti olarak iktidara gelme olasılığı bulunan Vox, seçim programında aşırı sağcı görüşlerini açıkça ifade etti.

CAMİLERİ KAPATMA VAADİ

Vox, göçmenlerle ilgili olarak vaatlerinde "İspanya'da bulunan düzensiz göçmenlerin ya da suç işleyen yasal göçmenlerin ülkelerine gönderileceğini, düzensiz göçü teşvik eden mafya grupları veya STK'lere karşı cezaların artırılacağını, yasa dışı ülkeye girip yasal statü almaya çalışanlarla ilgili yasanın değiştirileceğini, vatandaşlık verilmesinde dil öğrenimi, vergilendirme ve entegrasyon şartlarının yükseltileceğini" maddelerini seçim programına koydu.

Vox ayrıca, İslam karşıtlığıyla ilgili olarak da "camilerin kapatılması ve İspanya topraklarındaki ibadet yerlerinin üçüncü ülkeler tarafından finansmanının yasaklanacağını, kamu okullarında İslam dini eğitiminin son bulacağını" savundu. Aşırı sağın seçim programının İspanyol basınındaki yankıları ise daha çok iç politikayla ilgili konularda oldu.

Güney Afrika'nın İsrail Aleyhine Açtığı Soykırım Davasının Duruşmaları Başladı Güney Afrika'nın İsrail Aleyhine Açtığı Soykırım Davasının Duruşmaları Başladı

(milli gazete)