Türkiye

D-8 Reçete... "Üretime Ağırlık Vermek Mecburiyetindeyiz"

09 Nisan 2021 22:54

10’uncu Liderler Zirvesi’nde, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden siyasal krizlere birçok sorunun çözümünün D-8’in daha aktif olarak hayata geçirilmesiyle mümkün olacağı vurgulandı.

Millî Görüş lideri 54. Hükümet’in başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük çabasıyla kurulan D-8’in amacı ve önemi, İslam ülkelerinin içinde bulunduğu duruma bakınca daha iyi anlaşılıyor. Bugüne kadar akamete uğratılan D-8 projesinin bir reçete olarak önümüzde durduğu belirtildi. D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’nda dönem başkanlığı Bangladeş’e devredildi. Toplantıya canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, D-8’in bir kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi. Erdoğan, D-8’in neler yapması gerektiğini tek tek sıraladı. Şimdi iş, yapılması gerekenleri kararlılıkla hayata geçirmekte…

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı gerçekleştirildi. Zirve Toplantısı’na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Örgütümüzü kurarken savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın hakim kılınmasını esas almıştık. Üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakküm yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin egemen olmasını şiar edinmiştik. Daha adil, daha müreffeh, daha istikrarlı dünya hedefiyle çalışan bir yapı olarak geride bıraktığımız sürede önemli işlere de imza attık. Ancak önümüzde halen kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu da biliyoruz. İnşallah el birliği içinde çalışarak barış, huzur ve esenlik dolu bir dünyanın tesisi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

BİRÇOK ALANDA HAYATA GEÇİRMEK MÜMKÜN

Erdoğan “1,1 milyarı aşkın çoğunluğu gençlerden müteşekkil D-8 nüfusu, en değerli zenginliğimizdir. Güçlü ve etkili olmanın yolu iyi eğitim almış gençlere sahip olmaktan geçer. İş birliği potansiyelini ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok alanda hayata geçirmek mümkündür. D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması elbette değerlidir ancak yeterli değildir. D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konulması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak, D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasını teminen bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik” ifadelerini kullandı. Erdoğan “Bangladeş’in D-8 Dönem Başkanlığı’nı en güçlü şekilde destekleyeceğiz” sözünü verdi.

TİCARET HACMİ GERÇEK KAPASİTEDEN ÇOK UZAK

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’na canlı bağlantıyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  konuşmasında üye ülkeler arasındaki iş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. D-8 Teşkilatının coğrafi parçalanmaya rağmen insani ve doğal kaynaklar, enerji rezervleri, tamamlayıcı ekonomiler ve girişimci özel sektör gibi yüksek kapasitelerden yararlandığını dile getiren Ruhani, “D-8 ülkeleri arasındaki mevcut ticaret hacmi gerçek kapasiteden çok uzaktır. Üyeler arasındaki ticaretin gelişmesi ve kolaylaşması için gümrük ve bankacılık alanında kanallar oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda D-8 kredi kartı ve takas sistemi gibi öneriler faydalı olabilir.” ifadelerini kullandı.

Ruhani, Teşkilata üye ülkelerin ekonomik kalkınma yolunda sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) ekonomiyle ilgili planları bozduğunu belirterek, “D-8 üyesi ülkeler Kovid-19 sonrası dönemde iş birliği için önemli seçeneklerle karşı karşıya kalacaklardır. O nedenle bu toplantı üye ülkeleri daha aydınlık bir istikamete yönlendirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, çok taraflı politikaların güçlendirilmesinin dış siyasetlerinin önceliği olduğunu söyledi. Ruhani, “Ortak düşüncelere sahip ülkelerin adil ve ayrımcılık yapmayan uluslararası ekonomik düzen gerçekleştirme yolundaki çabalarını destekledik. Tüm bu çabaların nihai amacı gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme, dengeli kalkınma, halkın refahı ve milli değerlerin korunarak uluslararası ilişkilerde uygun bir yer edinmeleridir” diye konuştu.

“10 YILLIK YOL HARİTASI” KABUL EDİLDİ

Bangladeş’in ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 10’uncu Zirve Toplantısı’nda “2020-2030 D-8 On Yıllık Yol Haritası” kabul edildi ve toplantıya ilişkin bildiri yayımlandı.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’dan oluşan D-8 ülkeleri, dünkü zirvede kabul edilen D-8 On Yıllık Yol Haritası’yla teşkilatı daha güçlü ve gelişmiş hale getirmeyi hedefliyor. Gelişen Sekiz Ülke (D-8) toplantısında, ticaret hacminin geliştirilmesi ve İslam karşıtlığı, ırkçılık, ayrımcılık gibi konularda ortak hareket etme kararı da alındı.

D-8 NEDİR?

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15 Haziran 1997 tarihinde Milli Görüş lideri ve 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kuruldu. Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, ve Pakistan, Türkiye önderliğinde bir araya gelerek D-8’leri kurdular. D-8’lerin bayrağında yer alan altı yıldız temel ilkelerini sembolize etmektedir.

İLKELERİ

Savaş değil, barış.

Çatışma değil, diyalog.

 Çifte standart değil, adalet.

Üstünlük değil, eşitlik.

Sömürü değil, âdil düzen.

Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi.

AMACI

D-8’in kurulmasındaki amacı, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden sekiz ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, somut ortak projeler etrafında ekonomik iş birliğini güçlendirmektir.

 

Millî Görüş lideri 54. Hükümet’in başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük çabasıyla kurulan D-8’in amacı ve önemi, İslam ülkelerinin içinde bulunduğu duruma bakınca daha iyi anlaşılıyor. Bugüne kadar akamete uğratılan D-8 projesinin bir reçete olarak önümüzde durduğu belirtildi. D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’nda dönem başkanlığı Bangladeş’e devredildi. Toplantıya canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, D-8’in bir kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi. Erdoğan, D-8’in neler yapması gerektiğini tek tek sıraladı. Şimdi iş, yapılması gerekenleri kararlılıkla hayata geçirmekte…

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı gerçekleştirildi. Zirve Toplantısı’na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Örgütümüzü kurarken savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın hakim kılınmasını esas almıştık. Üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakküm yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin egemen olmasını şiar edinmiştik. Daha adil, daha müreffeh, daha istikrarlı dünya hedefiyle çalışan bir yapı olarak geride bıraktığımız sürede önemli işlere de imza attık. Ancak önümüzde halen kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu da biliyoruz. İnşallah el birliği içinde çalışarak barış, huzur ve esenlik dolu bir dünyanın tesisi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

BİRÇOK ALANDA HAYATA GEÇİRMEK MÜMKÜN

Erdoğan “1,1 milyarı aşkın çoğunluğu gençlerden müteşekkil D-8 nüfusu, en değerli zenginliğimizdir. Güçlü ve etkili olmanın yolu iyi eğitim almış gençlere sahip olmaktan geçer. İş birliği potansiyelini ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok alanda hayata geçirmek mümkündür. D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması elbette değerlidir ancak yeterli değildir. D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konulması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak, D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasını teminen bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik” ifadelerini kullandı. Erdoğan “Bangladeş’in D-8 Dönem Başkanlığı’nı en güçlü şekilde destekleyeceğiz” sözünü verdi.

TİCARET HACMİ GERÇEK KAPASİTEDEN ÇOK UZAK

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’na canlı bağlantıyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  konuşmasında üye ülkeler arasındaki iş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. D-8 Teşkilatının coğrafi parçalanmaya rağmen insani ve doğal kaynaklar, enerji rezervleri, tamamlayıcı ekonomiler ve girişimci özel sektör gibi yüksek kapasitelerden yararlandığını dile getiren Ruhani, “D-8 ülkeleri arasındaki mevcut ticaret hacmi gerçek kapasiteden çok uzaktır. Üyeler arasındaki ticaretin gelişmesi ve kolaylaşması için gümrük ve bankacılık alanında kanallar oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda D-8 kredi kartı ve takas sistemi gibi öneriler faydalı olabilir.” ifadelerini kullandı.

Ruhani, Teşkilata üye ülkelerin ekonomik kalkınma yolunda sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) ekonomiyle ilgili planları bozduğunu belirterek, “D-8 üyesi ülkeler Kovid-19 sonrası dönemde iş birliği için önemli seçeneklerle karşı karşıya kalacaklardır. O nedenle bu toplantı üye ülkeleri daha aydınlık bir istikamete yönlendirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, çok taraflı politikaların güçlendirilmesinin dış siyasetlerinin önceliği olduğunu söyledi. Ruhani, “Ortak düşüncelere sahip ülkelerin adil ve ayrımcılık yapmayan uluslararası ekonomik düzen gerçekleştirme yolundaki çabalarını destekledik. Tüm bu çabaların nihai amacı gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme, dengeli kalkınma, halkın refahı ve milli değerlerin korunarak uluslararası ilişkilerde uygun bir yer edinmeleridir” diye konuştu.

“10 YILLIK YOL HARİTASI” KABUL EDİLDİ

Bangladeş’in ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 10’uncu Zirve Toplantısı’nda “2020-2030 D-8 On Yıllık Yol Haritası” kabul edildi ve toplantıya ilişkin bildiri yayımlandı.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’dan oluşan D-8 ülkeleri, dünkü zirvede kabul edilen D-8 On Yıllık Yol Haritası’yla teşkilatı daha güçlü ve gelişmiş hale getirmeyi hedefliyor. Gelişen Sekiz Ülke (D-8) toplantısında, ticaret hacminin geliştirilmesi ve İslam karşıtlığı, ırkçılık, ayrımcılık gibi konularda ortak hareket etme kararı da alındı.

D-8 NEDİR?

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15 Haziran 1997 tarihinde Milli Görüş lideri ve 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kuruldu. Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, ve Pakistan, Türkiye önderliğinde bir araya gelerek D-8’leri kurdular. D-8’lerin bayrağında yer alan altı yıldız temel ilkelerini sembolize etmektedir.

İLKELERİ

Savaş değil, barış.

Çatışma değil, diyalog.

 Çifte standart değil, adalet.

Üstünlük değil, eşitlik.

Sömürü değil, âdil düzen.

Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi.

AMACI

D-8’in kurulmasındaki amacı, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden sekiz ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, somut ortak projeler etrafında ekonomik iş birliğini güçlendirmektir.