Filistin

"Filistin Benim Davamdır"

29 Kasım 2020 18:12

29 Kasım Pazar Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle uluslararası boyutta ve "Filistin Benim Davamdır" başlığı altında geniş çaplı bir bilgilendirme ve farkındalık kampanyası başlatıldı. Kampanyaya onlarca sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluş, onlarca farklı dilde mesajlarla destek veriyor. 

Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu adına programları organize eden Muhammed Feyyad, Filistin Enformasyon Merkezi'nin yaptığı röportajda, forumun bu konuda yürütülen kampanyada bütün iletişim kurumlarıyla irtibat halinde olduğunu ve ortaklaşa hareket ettiğini dile getirdi. 

Feyyad, kampanyanın bir uluslararası iletişim kampanyası olduğunu ve sadece Filistinlilere yönelik olmadığını, Araplardan, Müslümanlardan ve dünyanın özgürlerinden milyonlarca kişiye hitap etme amacı taşıdığını belirtti. Özellikle Arap dünyasında İsrail işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine çağıran seslerin yükselmesine ve Trump'ın Filistin davasını tasfiye planına sessiz kalınmasına karşı insanların duyarlılıklarının harekete geçirilmesinin istendiğini vurguladı. 

Feyyad, böyle bir kampanyanın başlatılması için özellikle BM'nin Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olarak kabul ettiği ve her yıl bu doğrultuda kutladığı 29 Kasım tarihinin tercih edildiğini belirtti. 

Feyyad, kampanyanın amaçları arasında halkların Filistin davasına ilgisini artırmak için bu davaya ışık tutmak, Filistin davasının sadece Filistinlilerin davası olmadığını hatırlatmak ve bu halkın Arap ve İslam dünyasından soyutlanmasının kabul edilemeyeceğini ortaya koymak olduğunu ifade etti.

(Filistin Enformasyon Merkezi)

Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu adına programları organize eden Muhammed Feyyad, Filistin Enformasyon Merkezi'nin yaptığı röportajda, forumun bu konuda yürütülen kampanyada bütün iletişim kurumlarıyla irtibat halinde olduğunu ve ortaklaşa hareket ettiğini dile getirdi. 

Feyyad, kampanyanın bir uluslararası iletişim kampanyası olduğunu ve sadece Filistinlilere yönelik olmadığını, Araplardan, Müslümanlardan ve dünyanın özgürlerinden milyonlarca kişiye hitap etme amacı taşıdığını belirtti. Özellikle Arap dünyasında İsrail işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine çağıran seslerin yükselmesine ve Trump'ın Filistin davasını tasfiye planına sessiz kalınmasına karşı insanların duyarlılıklarının harekete geçirilmesinin istendiğini vurguladı. 

Feyyad, böyle bir kampanyanın başlatılması için özellikle BM'nin Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olarak kabul ettiği ve her yıl bu doğrultuda kutladığı 29 Kasım tarihinin tercih edildiğini belirtti. 

Feyyad, kampanyanın amaçları arasında halkların Filistin davasına ilgisini artırmak için bu davaya ışık tutmak, Filistin davasının sadece Filistinlilerin davası olmadığını hatırlatmak ve bu halkın Arap ve İslam dünyasından soyutlanmasının kabul edilemeyeceğini ortaya koymak olduğunu ifade etti.

(Filistin Enformasyon Merkezi)