Türkiye

İLKE’den ‘Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika’ Raporu

21 Şubat 2020 13:46

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) Türkiye’nin dış politikasına ışık tutacak “Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” raporunu 25 Şubat 2020 Salı günü İstanbul’da kamuoyu ile paylaşacak.

Muslim Port Haber Merkezi | Yusuf Yusmar

İLKE tarafından uzun süren bir ekip çalışmasının ardından hazırlanan rapor, İstanbul’da kamuoyu ile paylaşılacak.


Rapor, Türk dış politikasına dair genel bir bakış açısı sunarken yeni bin yıla hangi şartlarda girildiğini gösteriyor. Bunun için yaklaşık yüzyıllık temel dış politika kırılma noktalarına temas edilip, Türkiye’nin dünyadaki konumuna dair bir değerlendirmeye yer veriliyor. 2000 sonrası dönemde Türk dış politikasının karşı karşıya kaldığı meydan okumalar incelenirken özellikle Türkiye’nin küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkileri analiz ediliyor. Yine Türkiye’nin yüzleştiği zorlukların çoğunun kaynağı olan kronikleşen sorunlara da rapor da yer veriliyor. Ayrıca raporda geleceğin dış politikasını anlamlandırabilmek için dış politikayı etkileyen temel parametreler ve dış politikada çeşitlenen aktörler için bir çerçeve çiziliyor.

Küresel sistemin aktörlerinin dünya siyasi gidişatına yön veren hamlelerinin arkasında yatan strateji ve düşünce kuruluşlarının yeri günümüz dünyasında etkisini arttırıyor. Bu bağlamda İLKE Vakfının yayınlayacağı bu rapor daha da bir önem kazanmaktadır.


Rasyonel ve Gerçekleştirilebilir İlkeler Temelinde Hazırlandı

“Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” raporu da rasyonel ve gerçekleştirilebilir ilkeler temelinde vizyon önerileri sunuyor. Rapor, değişen küresel dinamiklerle birlikte, geçmişin iyi analiz edildiği, siyasal ve ekonomik kapasitenin doğru tespit edildiği rasyonel bir gelecek perspektifiyle dış politikada yeni bir anlayış olması gerektiğinin altını çiziyor.

İstanbul Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güder, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi M. Hüseyin Mercan ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çemrek’e hazırlatılan “Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” raporu, 25 Şubat 2020 Salı günü 10.00’da Grand Cevahir Hotel’de kamuoyuna açıklanacak.

Konu: Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika Rapor Sunumu

Tarih: 25 Şubat 2020

Saat: 10.00

Yer: Grand Cevahir Hotel/Şişli

Muslim Port Haber Merkezi | Yusuf Yusmar

İLKE tarafından uzun süren bir ekip çalışmasının ardından hazırlanan rapor, İstanbul’da kamuoyu ile paylaşılacak.


Rapor, Türk dış politikasına dair genel bir bakış açısı sunarken yeni bin yıla hangi şartlarda girildiğini gösteriyor. Bunun için yaklaşık yüzyıllık temel dış politika kırılma noktalarına temas edilip, Türkiye’nin dünyadaki konumuna dair bir değerlendirmeye yer veriliyor. 2000 sonrası dönemde Türk dış politikasının karşı karşıya kaldığı meydan okumalar incelenirken özellikle Türkiye’nin küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkileri analiz ediliyor. Yine Türkiye’nin yüzleştiği zorlukların çoğunun kaynağı olan kronikleşen sorunlara da rapor da yer veriliyor. Ayrıca raporda geleceğin dış politikasını anlamlandırabilmek için dış politikayı etkileyen temel parametreler ve dış politikada çeşitlenen aktörler için bir çerçeve çiziliyor.